Această Politică stabilește politica E-MARTURII.RO privitoare la:

 • Prelucrarea (incluzând colectarea, stocarea,  utilizarea, divulgarea de informații și transferul) datelor cu caracter personal ale Clienților si Membrilor;
 • Cerințele pentru obținerea consimțământului de la persoanele vizate.

Politica definește modul în care ar trebui prelucrate datele cu caracter personal (așa cum sunt definite mai jos) și stabilește cerințele suplimentare pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (de ex. date cu caracter sensibil – de asemenea, definite mai jos).

Definiții fundamentale

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal includ orice informație prin care poate fi identificată, direct sau indirect, o persoană, de exemplu: nume, email și alte informații de contact, funcția, rezultate ale testelor psihometrice, informații manageriale. De asemenea, poate include date care sunt mai greu atribuite unei persoane, cum ar fi codul de identificare, adresa IP, sau un identificator online (username, nick etc).

Care sunt categoriile speciale de date?

“Categoriile speciale de date” sunt date cu caracter personal legate de oricare din următoarele tipuri de date: origine rasială și etnică; opinii politice; credințe religioase, filozofice sau similare; apartenența la sindicate; sănătatea mentală sau fizică; date genetice; date biometrice folosite la identificarea unică a unei persoane fizice (inclusiv poze folosite la identificare); viața sau orientarea sexuală; infracțiuni (reale sau presupuse) sau litigiile pentru orice infracțiune. Romania are, de asemenea, și reguli speciale pentru prelucrarea identificatorilor unici naționali (codul numeric personal). (Pentru claritate, “categoriile speciale de date” erau cunoscute, în trecut, ca, și sunt câteodată numite “date personale sensibile”.)

Ce este prelucrarea?

“Prelucrarea” are un sens foarte larg, și include aproape orice activitate care implică, în orice fel, date cu caracter personal, inclusiv obținerea, vizualizarea, înregistrarea, stocarea și divulgarea acestor date.

Ce este o persoană vizată?

Pentru scopul acestei Politici, o “persoană vizată” este o persoană în viață despre care E-MARTURII.RO prelucrează date personale. Toate persoanele vizate au drepturi asupra datelor lor personale.

Ce este consimțământul?

“Consimțământul” unei persoane vizate înseamnă orice indicație liber oferită, specifică, informată și clară a dorinței persoanei vizate prin care acesta își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta poate fi furnizată printr-o declarație dată de către persoana vizată, sau printr-o bifa sau soluție opt-in. În particular, consimțământul nu poate fi implicit prin acțiuni sau comportamente. Poți citi mai multe despre consimțământul persoanelor vizate în secțiunea 9.

E-MARTURII.RO colectează date cu caracter personal pe paginile Site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, in următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea si facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
 • contactarea acestuia, in chestiuni de Relații cu Clienții;

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimțământul ca E-MARTURII.RO sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, in condițiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la E-MARTURII.RO, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

 • confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca aceasta notificare nu se dovedește imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul E-MARTURII.RO sau a accesarii (comandarii) produselor/serviciilor E-MARTURII.RO, Membrul sau Clientul este de acord cu (işi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către E-MARTURII.RO în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate la punctul 6.1, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protectia si prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre E-MARTURII.RO, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei E-MARTURII.RO date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulara, prin transmiterea către E-MARTURII.RO a unei cereri întocmită in forma scrisa, datata si semnata ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare. In caz de opoziție justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fără nici o justificare prin transmiterea către E-MARTURII.RO a unei cereri întocmită in forma scrisa, datata si semnata, ca datele care o vizează sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvăluite unor terți intr-un asemenea scop.

Clientul are dreptul de a se opune, colectării datelor sale personale si sa solicite ștergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renunțând astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.2, Clientul sau Membrul se va adresa E-MARTURII.RO, prin orice mijloc de comunicare scrisa.

In cazul in care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, sunt acceptate cardurile VISA si MasterCard, emise de instituțiile bancare, cu condiția ca băncile emitente sa le fi activat pentru plata online.

E-MARTURII.RO nu solicita si nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

Politica de confidențialitate E-MARTURII.RO se refera doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. E-MARTURII.RO nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicata de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, in afara siteului.

E-MARTURII.RO se obliga ca datele colectate ale Clientului/Membrului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu facă publica, sa vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat in îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la prevederile art. 6.7 va face situația in care transferul / accesarea / vizualizarea / etc este ceruta de către organele abilitate in cazurile prevăzute de reglementările in vigoare la data producerii evenimentului.

Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de către E-MARTURII.RO are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, in cazul in care aceasta exista.

E-MARTURII.RO garantează ca datele personale ale unui client/utilizator/membru, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

E-MARTURII.RO nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

Închideți Coșul Meu
Vizualizat Recent Închideți
Închideți
Închideți
Categorii
Deschide chat
💬 Nevoie de ajutor? Scrie aici..
Salut 👋
Putem să vă ajutăm?